Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.veterina-online.info

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatel služeb – Bc. Adam Bešina, Masarykova 955, Orlová - Lutyně 735 14, IČ: 75976820, Registrováno u krajského soud v Karviné.
1.2. Portál – portál pod správou poskytovatelem služeb na adrese https://www.veterina-online.info.
1.3. Uživatel – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po přihlášení pomocí sociální sítě získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem služeb (například hodnocení veterinárních lékařů).
1.4. Veterinář – uživatel vykonávající veterinární praxi
1.5. Zařízení – místo poskytování zdravotnických služeb nebo alternativní medicíny. Majitel – status přiznáván uživateli oprávněnému spravovat údaje o zařízení.
1.6. Profil – množina informací popisující veterináře či jeho ordinaci/ambulanci umístěný na portálu.
1.7. Účet – záznam v databázi portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je uživatelem nebo lékařem, na základě čehož má po uvedení přihlašovacího jména a hesla přístup k určitým službám.
1.8. Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a příjímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby, uživatele, bez současné přítomnosti stran. Poskytovatel poskytuje své služby na základě těchto podmínek. Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

2. Druhy a rozsah služeb

Poskytovatel poskytuje následující služby:
2.1. Umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a názory o veterinářích uspořádaných podle krajů, měst a kategorií.
2.2. Zpřístupňuje vyhledávač veterinářů
2.3. Informuje o novinkách a názorech.
2.4. Veterinářům umožňuje uvádět a upravovat informace o sobě a reagovat na názory uživatelů.
2.5. Přístup k většině služeb portálu je zdarma, především vkládání komentářů o veterinářů nejsou zpoplatněna. 
2.6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem.

3. Podmínky poskytování služeb

Technické požadavky k použití služeb jsou následující:
3.1. Přístup k Internetu.
3.2. E-mailová schránka (uživatelé, kteří chtějí přidat komentář k veterináří se musí přihlásit pomocí sociální sítě facebook)
3.3. Jeden z následujících internetových prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera aktualizován na nejnovější verzi. 
3.4. Seznámit s informacemi a názory o veterinářích a využívat vyhledávač. 
3.5. Přidávat názory o veterinářích a zařízeních;
3.6. Uživatel se může přihlásit k portálu, jakmile provede autoraizaci pomocí sociální sítě facebook.com
3.7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
3.8. Poskytovatel služeb neodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.

4. Přidávání názorů a informací o veterinářích

4.1. Každý názor je podepsán jménem, příjmením a platnou autorizaci skrze sociální síť facebook
4.2. Názory a informace o veterinářích se mohou vztahovat pouze na profesní činnost veterináře.
4.3. Názory a informace o veterinářích mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.
4.4. Není možné, aby jeden uživatel přidával více názorů týkajících se stejné události.
4.5. Není možné přidávat reklamní obsah.
4.6. Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
4.7. Uživatel je povinen prohlásit, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.
4.8. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
4.9. Poskytovatel služeb není odpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli.

5. Profily Makléřů, ověřené profily

5.1. K vytvoření profilu nového veterináře, je nutné uvést alespoň základní údaje veterináře.
5.2. Mezi základní údaje veterináře patří: profesní titul, jméno a příjmení, adresu (město, ulice a PSČ) ve kterém vykonává svou praxi.
5.3. Každý veterinář má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik veterinářů či klinky. Duplicitní profily, budou odstraněny.
5.4. V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje než výše uvedené.
5.5. Každý veterinář může zdarma vytvořit profil s tarifem BASIC.
5.6. Veterinář může přidat pouze svou fotografii, která umožňuje jeho identifikaci. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním své podobizny umístěné na portálu. Není možné přidávat fotografie jiných osob ani jakékoli grafické formy. Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu, je povoleno fotografie upravit pod podmínkou, že se bude jednat o provedení celkové úpravy z důvodu kvality (např. sytost, kontrast). Nelze používat selektivní úpravu za účelem přidání nebo odstranění určitých součástí, spojovat několik fotografií nebo upravovat její originální uspořádání. Je zakázáno přidávat fotky pornografické povahy nebo takové, které nekorespondují s profesionálním charakterem portálu.
5.7. V případě, že fotografie nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněna poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti veterináři.
5.8. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.