Magazín

Očkování koček - 2. díl: Nadstandardní očkování

Očkování koček - 2. díl: Nadstandardní očkování

Nadstandardně můžeme kočky očkovat proti borelióze, dermatofytóze (kožní plísni), chlamydióze (infekci horních cest dýchacích), infekční peritonitidě (FIP) a virové leukémii (FeLV). Rozpis vakcinací proti jednotlivým onemocněním je různý, proto je vypsán zvlášť na konci odstavců popisujích jednotlivé onemocnění.


Nadstandardně můžeme kočky očkovat proti borelióze, dermatofytóze (kožní plísni), chlamydióze (infekci horních cest dýchacích), infekční peritonitidě (FIP) a virové leukémii (FeLV). Rozpis vakcinací proti jednotlivým onemocněním je různý, proto je vypsán zvlášť na konci odstavců popisujích jednotlivé onemocnění.

Dermatofytóza

Toto plísňové onemocnění kůže psů a koček je nepřenosné na člověka. Vakcinace však zvířata ochrání pouze proti Microsporum canis a vakcína je proto doporučovaná spíše jako terapie plísňového onemocnění. Onemocněním se mohou nakazit všichni savci včetně člověka přímým kontaktem či pobytem v kontaminovaném prostředí – projevuje se vždy kožními změnami a prevencí je hygiena. Vakcinace se provádí nejdříve od 8 týdnů věku, přeočkování za 10-21 dní a dále jednou ročně.

Chlamydióza

Toto onemocnění, které je poměrně špatně diagnostikovatelné, způsobují bakterie Chlamydophila felis, které napadají horní cesty dýchací. Projevem infekce je trvalý zánět spojivek (výtok se nejdříve objevuje u jednoho oka, později u obou) a příležitostná mírná rýma. Infekce se přenáší především přímým kontaktem mezi jedinci. Vakcinace se provádí nejdříve od 8 týdnů věku, přeočkování v 11-12 týdnech a dále jednou ročně.

Infekční peritonitida (FIP)

Infekční zánět peritonea je velmi závažné virové onemocnění koček, které postihuje především mladé jedince. Existují dvě formy – vlhká, kterou lze diagnostikovat výpotkem v břišní dutině, a suchá, pro kterou jsou typické granulomy v játrech a ledvinách. FIP je velmi nebezpečným onemocněním kvůli minimální šanci na terapeutický úspěch (v drtivé většině případů končí úhynem) a komplikované diagnostice. V případě zjištění FIP je nutná izolace pozitivních koček – stejně tak u FeLV. Vakcinace se provádí nejdříve od 16 týdnů věku, přeočkování v 19 týdnech a dále jednou ročně.

Virová leukémie (FeLV)

Jedná se o komplexní onemocnění způsobené retroviry. Zdroj infekce představuje jiná nemocná kočka ve stadiu vylučování viru ve slinách, nosním sekretu, moči či trusu. Infikovaný jedinec se této infekce může do 4-6 týdnů zbavit (70% případů) nebo zůstane doživotně infikován. Mezi příznaky patří nechutenství, hubnutí, únava, horečka, infekce střevního či dýchacího traktu a ledvin. Virus napadá nejrychleji se dělicí buňky – buňky kostní dřeně, epitel střev a další. Infekce může vyústit v řadu krevních chorob (leukemii, lymfom, anémii, autoimunitní onemocnění… ) a onemocnění se může projevit až po měsících či několika letech. V případě zjištění FeLV je nutná izolace pozitivních koček – stejně tak u FIP. Vakcinace se provádí nejdříve od 8 týdnů věku, přeočkování v 11-12 týdnech a dále jednou ročně.